یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

قیمت سفال تیغه

تفاوت بین بلوک سفال تیغه و سقفی در چیست

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C