یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

علت استفاده از بلوک سفالی سقفی چیست

علت استفاده از بلوک سفالی سقفی چیست؟

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%81%DB%8C