یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

سرامیک های پرسلانی

کاربرد سرامیک و پرسلان در ساختمان

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

سرامیک های پرسلانی لعابدار برای مکان هایی که در معرض رطوبت دائمی هستند بسیار مناسب می باشند. سرویس های بهداشتی و آشپزخانه از جمله مکان هایی هستند که می توان از سرامیک پرسلانی لعابدار بر بدنه ی آن ها استفاده کرد.