یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

خرید مخزن آب

جلوگیری از جلبک زدن در مخزن آب

/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8

در مناطق گرمسیری بسیار شاهد رشد جلبک ها در داخل مخزن آب هستیم. شاید برای شما سوال باشد که اگر در مخزن آب شاهد به وجود آمدن جلبک ها باشیم چه کاری باید انجام دهیم؟ مصالح فروش در ادامه به این سوال پاسخ خواهد داد.