یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

خرید ایزوگام

ایزوگام طرحدار و موارد استفاده از آن

/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86

امروز با کمک مصالح فروش می خواهیم یکی دیگر از موارد را بررسی کنیم. ایزوگام طرحدار چیست؟ برای چه کار هایی استفاده می شود. امروز جوابش را با کمک مصالح فروش می شنویم با مصالح فروش همراه باشید.ایزوگام های طرحدار از نسل جدیدتر ایزوگامها هستند.