یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

انواع کاشی و سرامیگ

آموزش ترمیم سرامیک پر شده

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87

کاشی و سرامیک امروزی ممکن است پوشش محکمی داشته باشد، اما اگر ضربه بخورد و فشرده شود یا دیوار پشت آن نشت کند، به زودی می تواند گوشه های آن را بشکند به قول معروف کل کاشی و سرامیک لب پر شود. همه ما اکنون می دانیم که یک کاشی شکسته، ترک خورده یا پر شده روی ظاهر منطقه اطراف تأثیر منفی می گذارد.