یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه، ساختمان مهتاب، واحد 4
info@jahanjavidan.com
035-91002141
تماس با ما

انواع مخزن آب

چگونه در تابستان مخزن آب را خنک نگه داریم؟

/%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A2%D8%A8

بعد نصب مخزن آب سوالی پیش می آید که برای خنک نگه داشتن مخزن آب باید چه کاری انجام دهیم؟ مخزن های پلی اتلن پلاستیکی هستند و چون در بیرون از خانه زیر نور مستقیم خورشید نصب می شوند آب در آن ها گرم می شود و افزاد خانه بسیار اذیت می شوند.